Een bedrijf starten vereist een heldere strategie, doorzettings-
vermogen en creativiteit.

De kracht van STIEL is een strategie ontwikkelen en realiseren met de juiste begeleiding in de uitvoering van activiteiten. Adaptief ondernemen kun je leren.

Bij de oprichting én ontwikkeling van het gespecialiseerde recyclingbedrijf Purified Metal Company (PMC), worden alle denkbare aspecten van het starten van een bedrijf doorlopen. De drie initiatiefnemers van PMC, waaronder STIEL, ontwerpen een innovatief proces waarmee niet alleen asbest verontreinigd staal veilig en circulair wordt verwerkt, maar ook andere vervuilingen in combinatie met staal. Gedurende de daaropvolgende reis worden diverse haalbaarheidsstudies uitgevoerd om dit concept te valideren. Het proces, dat meerdere jaren beslaat, omvat grondige toetsing van de economische, technische en juridische haalbaarheid. Partners worden gezocht en het idee wordt op alle fronten als haalbaar beschouwd. Er wordt daadwerkelijk financiering verkregen en de realisatie van PMC wordt een feit. De achterliggende reden hiervoor is een ijzersterke business case gekoppeld aan een even gedegen risicoanalyse.

Belangrijke start: het maken van de businesscase

Voor de productie van staal wordt gebruik gemaakt van schroot. Dit schroot bevat echter in veel gevallen nog een hoeveelheid asbest (of andere toxische stoffen) die niet afdoende verwijderd kan worden. Normaal gesproken zou dit schroot worden gestort op daarvoor aangewezen stortplaatsen. Uit diverse wetenschappelijke bronnen blijkt dat alle soorten asbest binnen enkele seconden vernietigd worden en omgezet worden in onschadelijke componenten boven een bepaalde temperatuur (die aanwezig is in een staalbad van een staalfabriek). STIEL en twee andere initiatiefnemers hebben een achtergrond in de staalindustrie en bedenken op basis van deze informatie een innovatief idee om het asbest te vernietigen en het staal te recyclen door het te smelten in een staalbad van meer dan 1.500°C. De technologieën komen uit diverse sectoren, waaronder de asbestwereld, de schrootindustrie, de staalindustrie en gieterijen. Dit resulteert in een proces waarbij 100% vervuild staal ontvangen wordt en 99% schoon staal geproduceerd wordt als grondstof voor staalfabrieken en gieterijen. Deze innovatie is wereldwijd gepatenteerd.

Met het patent op zak, begint het ondernemen. Onderweg naar de realisatie van de recyclingfabriek, voor zwaar verontreinigd staalschroot, worden we geconfronteerd met tal van cruciale vragen. Hoe ziet de markt voor vervuild staal eruit? Is er voldoende materiaal beschikbaar? Wat zijn de financiële vooruitzichten van ons plan? Kunnen we geschikte leveranciers vinden voor zowel de bouw als de installatie van de fabriek? Om deze vragen te beantwoorden, maken we zorgvuldige analyses. Potentiële afnemers vinden is relatief eenvoudig wanneer het eindproduct duurzaam is. Door schroot te smelten, kunnen we namelijk aanzienlijke CO₂-reductie realiseren, wat subsidies en investeerders aantrekt. We werken een verkoopstrategie uit en ontwikkelen gedetailleerde financiële modellen. Alle belanghebbenden, zoals verwerkende partijen van het gerecyclede materiaal, worden betrokken om risico’s te verminderen.

Onder potentiële risico’s onderzoeken we onder andere het vrijkomen van asbestvezels en de bijbehorende gezondheidsrisico’s. Ook onderzoeken we de technologische haalbaarheid, bijvoorbeeld door aan te tonen dat asbestvezels afbreken bij een vereiste temperatuur van 1.100°C. We beoordelen of er vraag is naar het gerecyclede materiaal, analyseren de marktomvang en identificeren de belangrijkste spelers in de branche. Bovendien zorgen we ervoor dat er voldoende materiaal beschikbaar is om het recyclingproces economisch levensvatbaar te maken, waarbij we de beschikbaarheid en consistentie vaststellen.

Een goede businesscase bevat een uitgebreide risicoanalyse

Voordat we daadwerkelijk een zogenaamde ‘bankable’ businesscase kunnen presenteren aan banken en potentiële investeerders, werken we eerst alle risico’s uit. En er moeten leveranciers gevonden worden voor het bouwen van de fabriek en de bijbehorende installaties. Wanneer we bijna een joint venture met een van de grootste leveranciers van staalfabrieken op papier hebben, haken ze op het laatste moment af. We gaan met nieuwe inzichten de markt op om te kijken of we componenten los kunnen kopen bij verschillende leveranciers of een zogenaamde ‘system integrator’ kunnen vinden. Dit blijkt mogelijk en resulteert in een turnkey contract met een bouwonderneming en leverancier van het innovatieve proces. STIEL en teamgenoten gaan aan de slag met het uitwerken van het hele proces, van ruwe schets tot gedetailleerde engineering. Hierin doorgronden we drie specifieke focusgebieden per teamlid: de juridische en financiële aspecten, een marktanalyse en alle technische en omgevingsvergunningsaspecten.

Daarnaast hebben we de uitdaging van het vinden van een geschikte vestigingslocatie in Nederland voor een zware industrie. Na zorgvuldige overweging van een groot aantal mogelijke locaties, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Delfzijl, Arnhem en Coevorden, wordt Groningen gekozen vanwege gunstige vestigingscondities, goede samenwerking met lokale belanghebbenden en beschikbare subsidies. We krijgen een stuk grond op het chemiepark in Farmsum en sluiten intentieverklaringen af met marktpartijen. Het risico van het verkrijgen van milieu- en bouwvergunningen is cruciaal en dit hebben we daarom al in een vroeg stadium van het proces weten te verkrijgen, nog voordat de financiering is afgerond.

Financiering

Na het tot stand komen van een solide business case presenteren wij het eindresultaat aan een groot aantal banken en potentiële investeerders, hierbij geassisteerd door een gerenommeerde Corporate Finance partij. Doordat alle risico’s in kaart zijn gebracht en vervolgens gemitigeerd, kunnen we alle vragen van potentiële financiers beantwoorden. Hierdoor ontstaat langzaam maar zeker de noodzakelijke geloofwaardigheid.

Het proces neemt veel tijd in beslag; de financiering van het project wordt in 2018 gerealiseerd door samenwerking met diverse vooraanstaande partijen.

Toenemende uitdagingen na oplevering

Voor het bouwen van een fabriek moet aan veel voorwaarden worden voldaan. Hiervoor zijn vergunningen nodig en moeten we een EPC-contract afsluiten. In eerste instantie verloopt de bouw van de fabriek voorspoedig. Maar wanneer in maart 2020 de fabriek klaar is, brengen testen problemen aan het licht met een aantal onderdelen van de fabriek. Dit resulteert in aanpassing en uitbreiding van een aantal onderdelen van de fabriek en een extra jaar van financiële lasten.

Uiteindelijk wordt PMC in 2021 alsnog opgestart, nog voordat alle problemen zijn opgelost. Vervolgens presenteert de markt uitdagingen, met leveranciers die niet aan verwachtingen voldoen en een wijziging in strategie om rechtstreeks grote eigenaren van vervuild staalschroot te benaderen. Deze strategie blijkt succesvol en de stroom vervuild staalschroot begint op gang te komen. Ook liggen de plannen om de laatste technische uitdagingen op te lossen gereed.

Maar de financiële druk neemt toe door plotseling toenemende kosten van gas en elektriciteit, als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Tegelijkertijd wordt het steeds moeilijker om extra financiering aan te trekken. Deze combinatie van factoren leidt uiteindelijk tot het faillissement van de fabriek, ondanks inspanningen om het hoofd boven water te houden en het oplossen van een groot aantal uitdagingen op technisch vlak en in de markt.

Controle houden over de uitgestippelde koers

De realisatie van PMC, van het innovatieve proces tot de weg ernaartoe, omvat een breed scala aan essentiële stappen en struikelblokken. STIEL begrijpt als geen ander waar deze kunnen liggen door het creatief en structureel benaderen van alle mogelijke risico’s. Het behouden van controle over de koers die we uitstippelen, is essentieel voor het realiseren van een jarenlang strategieplan. En het is belangrijk om niet afhankelijk te zijn van één partij. Het project is een enorme ontdekkingsreis, met behaalde successen mede te danken aan de voortdurende nieuwsgierigheid van de drie initiatiefnemers. Het is essentieel om te blijven investeren in teambuilding en te allen tijde betrouwbaar te zijn in zakelijke relaties. Het opzetten van een bedrijf vereist immers volharding, het vermogen om te leren van uitdagingen en vervolgens aanpassingen in de aanpak te maken.

Alles is mogelijk met een winstgevende business case, onderbouwd met haalbaarheidsstudies, risicoanalyses en degelijke financiering. De solide business case zorgt ervoor, in combinatie met de gestabiliseerde energieprijzen, dat PMC wordt doorgestart. De realisatie van de fabriek toont aan dat STIEL meetbare resultaten boekt, van conceptontwikkeling tot implementatie. Altijd vasthoudend aan het geloof in de stip op de horizon, want die is er altijd, ook bij een (tijdelijk) faillissement. Nu PMC wordt doorgestart, onderzoekt STIEL met de andere partners de mogelijkheden van internationale expansie, ondersteund door de internationale patenten.

”Altijd vasthoudend aan het geloof in de
stip op de horizon, want die is er altijd, ook
bij een (tijdelijk) faillissement.”

Maak
kennis

Wij gaan graag in gesprek. Heeft u interesse, vragen, opmerkingen of ideeën die u wilt delen?

Stuur ons een bericht en wij nemen contact met u op.