Onze aanpak

Bert is bij de diverse organisaties begonnen met strategieontwikkeling en implementatie. Na verloop van tijd is gebleken dat zijn aanpak vergelijkbaar is zoals beschreven door Henry Mintzberg in 2018, Strategic Thinking as ‘Seeing’.

Het ontwikkelen van een strategie is niet het volgen van een recept van een sector of industrie of het kopiëren van de strategie van een concurrent of het doen wat altijd is gedaan. Bij het ontwikkelen van de strategie kijken wij met een strategische blik. Dit betekent dat vooruit (verwachte ontwikkelingen, innovaties, etc.), achterwaarts (goed begrip van het verleden), van boven (als helikopter boven het bos), van beneden (de kleinste details doorgronden), zijwaarts (inbrengen van creativiteit) en verder (in kaart brengen van een verwachte toekomst) gekeken zal worden.

Vervolgens wordt als laatste ingrediënt toegevoegd dat de strategie tot het einde moet worden gebracht. Simpelweg moet er hard gewerkt worden om de strategie te implementeren. Een strategie is niet af door het te ontwikkelen.

Strategic Thinking as ‘Seeing’
Model door Henry Mintzberg

Strategiesessie en -implementatie

Wij beginnen het strategische proces met een meerdaagse bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zijn alle disciplines uit de organisatie of het bedrijf vertegenwoordigd. Een goede voorbereiding is een vereiste, zodat tijdens de bijeenkomst vanuit alle richtingen gekeken kan worden. Het resultaat zal een ruwe schets van de strategie zijn.

Na deze bijeenkomst worden vervolgstappen gepland om tot het formuleren van de strategie te komen, waarna aan de implementatiefase kan worden begonnen. Dit traject kan intensief gevolgd worden, waarbij de jarenlange ervaring ingebracht wordt en valkuilen omzeild kunnen worden.

Maak
kennis

Wij gaan graag in gesprek. Heeft u interesse, vragen, opmerkingen of ideeën die u wilt delen?

Stuur ons een bericht en wij nemen contact met u op.