Ervaringen van klanten

Groei in de detailhandel

Een producent van een A-merk was veel marktaandeel kwijtgeraakt door een combinatie van lange levertijden, kwaliteitsproblemen en weinig onderscheid vermogen in de markt. Een strategisch plan is opgesteld en uitgevoerd. Het resultaat was het oplossen van de operationele problemen en grote investeringen in het merk, onder meer het plaatsen van shop-in-a-shop concepten in de markt. De onderneming is daarna sterk gegroeid in omzet, winst en marktaandeel en is nog altijd een grote speler op de markt.

Alles lezen over deze ervaring?

Naar DE CASE

Purified Metal Company

Bij de oprichting én ontwikkeling van het gespecialiseerde recyclingbedrijf Purified Metal Company (PMC), worden STIEL en de andere twee initiatiefnemers geconfronteerd met tal van cruciale vragen. Hoe ziet de markt voor vervuild staal eruit? Is er voldoende materiaal beschikbaar? Wat zijn de financiële vooruitzichten van ons plan? Kunnen we geschikte leveranciers vinden voor zowel de bouw als de installatie van de fabriek? Om deze vragen te beantwoorden, maken we zorgvuldige analyses.

Alles lezen over deze ervaring?

Naar DE CASE

Een strategie definiëren waarin iedereen gelooft

Een hecht familiebedrijf ervaart opstapelende problemen op verschillende fronten. De directie vraagt STIEL om een strakke en vooral nieuwe koers te bepalen om faillissement te voorkomen. Gedreven door Bert Bult van STIEL in de rol als adviseur voor de strategieontwikkeling en implementatie, en de inzet van het hele managementteam, worden alle aspecten van het bedrijf onder de loep genomen. Met een mix van harde data en creatieve inzichten wordt een plan gesmeed om het familiebedrijf de juiste richting in te sturen.

Alles lezen over deze ervaring?

Naar DE CASE

Groei in de zorg

Een onderneming in de zorg is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Zonder rekening te houden met mogelijke veranderingen in de zorgmarkt is er onder meer geïnvesteerd in panden, IT en het aantal personeelsleden. Hierbij is geen rekening gehouden met mogelijke krimp in de toekomst. Op het moment de krimp optrad, was herijking van de strategie dringend noodzakelijk. Na een wisseling van de directie is de strategie in kaart gebracht en is de implementatie gestart.

Innovatie in staal

Een staalproducent heeft jarenlang onvoldoende geïnvesteerd in de markt, de installaties en de producten. Daarnaast is geen aandacht gegeven aan het verlagen van de kostprijs en het verbeteren van de productie. Het gevolg was verlies van omzet en een verouderd machinepark. Een nieuwe strategie met focus op het verlagen van de kostprijs met innovatieve concepten, differentiatie van het productenpakket, investeringen in de productie, onder meer in het onderhoud van verouderde installatie en invoeren van 5S en ‘lean manufacturing’, en uitbreiding van de verkooporganisatie heeft tot een stijging van de omzet en een nieuwe bedrijfscultuur geleid.

Maak
kennis

Wij gaan graag in gesprek. Heeft u interesse, vragen, opmerkingen of ideeën die u wilt delen?

Stuur ons een bericht en wij nemen contact met u op.