Ervaring van klanten

Groei in de detailhandel

Een producent van een A-merk was veel marktaandeel kwijtgeraakt door een combinatie van lange levertijden, kwaliteitsproblemen en weinig onderscheid vermogen in de markt. Een strategisch plan is opgesteld en uitgevoerd. Het resultaat was het oplossen van de operationele problemen en grote investeringen in het merk, onder meer het plaatsen van shop-in-a-shop concepten in de markt. De onderneming is daarna sterk gegroeid in omzet, winst en marktaandeel en is nog altijd een grote speler op de markt.

Wil je weten wat STIEL voor jou kan betekenen?

Naar contact

KMWE Toolmanagers

KMWE Toolmanagers is een producent van gereedschappen voor de hout- en metaalverwerkende industrie. Tevens heeft het bedrijf een hoogwaardige slijpservice. De directie van KMWE Toolmanagers heeft Stiel Strategy gevraagd, in samenwerking met het management, een nieuwe strategie te ontwikkelen en de implementatie te ondersteunen. Inmiddels is de strategie ontwikkeld en zit het bedrijf midden in het proces van implementatie. Versterking van de verkoop- en de operationele organisatie, in combinatie met focus op liquiditeit en werkkapitaal zijn hierin belangrijke elementen.

Groei in de zorg

Een onderneming in de zorg is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Zonder rekening te houden met mogelijke veranderingen in de zorgmarkt is er onder meer geïnvesteerd in panden, IT en het aantal personeelsleden. Hierbij is geen rekening gehouden met mogelijke krimp in de toekomst. Op het moment de krimp optrad, was herijking van de strategie dringend noodzakelijk. Na een wisseling van de directie is de strategie in kaart gebracht en is de implementatie gestart.

Innovatie in staal

Een staalproducent heeft jarenlang onvoldoende geïnvesteerd in de markt, de installaties en de producten. Daarnaast is geen aandacht gegeven aan het verlagen van de kostprijs en het verbeteren van de productie. Het gevolg was verlies van omzet en een verouderd machinepark. Een nieuwe strategie met focus op het verlagen van de kostprijs met innovatieve concepten, differentiatie van het productenpakket, investeringen in de productie, onder meer in het onderhoud van verouderde installatie en invoeren van 5S en ‘lean manufacturing’, en uitbreiding van de verkooporganisatie heeft tot een stijging van de omzet en een nieuwe bedrijfscultuur geleid.

Maak
kennis

Wij gaan graag in gesprek. Heeft u interesse, vragen, opmerkingen of ideeën die u wilt delen?

Stuur ons een bericht en wij nemen contact met u op.