DE STIEL AANPAK IN DE PRAKTIJK

Vorige week werd de STIEL aanpak toegelicht. Er zijn veel reacties binnengekomen. Ontzettend leuk en leerzaam! Veel vragen betreffen invulling van de STIEL aanpak voor concrete situaties waarin bedrijven en instellingen zich bevinden.

Relevante trends

In het onderstaande wordt hierop ingegaan en natuurlijk lichten wij dit graag persoonlijk toe. Tijdens een meerdaagse bijeenkomst, waarbij Bert Bult optreedt als voorzitter en zijn jarenlange ervaring inbrengt, worden presentaties gegeven over onder meer de financiële prestaties, ontwikkelingen op HR-gebied, het primaire proces en klanten en segmenten over de afgelopen jaren (achteromkijken). Daarnaast wordt dieper gekeken naar relevante trends die essentieel zijn voor een goed primair proces, zoals ziekteverzuim en prestaties van machines en afdelingen (van beneden). De deelnemers worden uitgedaagd om voor de betreffende organisatie-afdelingen een inschatting te maken van de verwachte toekomst, zoals innovaties in productietechnologie, nieuwe producten en een verandering in de wensen van klanten. Hierbij worden marktrapporten en sector analyses meegenomen (vooruitkijken en verder).

Dynamiek en creativiteit

Vaak ontstaat na verloop van tijd een dynamiek waar creativiteit en ideeën ingebracht worden, die al aanwezig zijn maar niet worden ingebracht tijdens het normale werkproces (zijwaarts en verder). Dit gebeurt vaak tijdens de pauzes en avonduren, bij het eten of een leuke activiteit (reflectie). En het mooiste is dat als gevolg van het presenteren van de informatie uit alle afdelingen van het bedrijf of instelling, de levendige interactie, de moeilijke momenten en reflectie overzicht wordt verkregen en de stip aan de horizon steeds duidelijker wordt (helikopter en verder). Aan het einde van de bijeenkomst ligt er een ruwe schets van de strategie. Na afloop is de enorme energie bij de deelnemers om aan de slag te gaan met de implementatie een prachtige beloning.

Terug naar overzicht

Maak
kennis

Wij gaan graag in gesprek. Heeft u interesse, vragen, opmerkingen of ideeën die u wilt delen?

Stuur ons een bericht en wij nemen contact met u op.