Een duidelijke strategie waar de hele familie én het team in gelooft.

Met de STIEL-aanpak definiëren wij een strategie waarin iedereen gelooft.

Toeleverancier is al meer dan 60 jaar een hecht familiebedrijf en de vierde generatie staat klaar om het bedrijf over te nemen. Dit vereist niet alleen een solide bedrijfsstructuur en -cultuur, maar ook een gezonde financiële situatie. Bert Bult van STIEL haakt aan als coach, om vanaf de zijlijn de opvolger klaar te stomen voor de naderende overname. Wat begint als individuele coaching, evolueert al snel tot betrokkenheid bij het managementteam, (MT). Aan boord van het MT wordt duidelijk dat het familiebedrijf dringend een strakkere en vooral nieuwe koers nodig heeft, gezien opstapelende problemen op verschillende fronten. Gedreven door STIEL in de rol als adviseur voor strategieontwikkeling – en implementatie en de inzet van het hele managementteam, worden alle aspecten van het bedrijf onder de loep genomen. Met een mix van harde data en creatieve inzichten wordt een plan gesmeed om Toeleverancier de juiste richting in te sturen.

Adviseur en coach bij een bedrijfsopvolging

Geleid door een bevlogen directeur en zijn twee kinderen, heeft Toeleverancier een reputatie opgebouwd als leverancier van hoogwaardige gereedschappen en diensten. Na vele jaren van groei, neemt het bedrijf in 2019 een branchegenoot over. Hierdoor wordt het een van de grootste producenten van speciale gereedschappen en leverancier van bijbehorende hoogwaardige diensten in de Benelux. De overname brengt de vakmensen, productiecapaciteit en kennis van de twee bedrijven samen, waardoor de productiecapaciteit wordt vergroot. Daarnaast worden de twee bedrijven geïntegreerd, waardoor het mogelijk wordt om het beste van de beide bedrijven te combineren en te integreren. Daarbij wordt Toeleverancier uitgebreid met een extra productiehal waarin alle specialismen geïntegreerd zijn.

Traditiegetrouw wordt het bedrijf in de nabije toekomst overgedragen aan de volgende generatie. Bij de opvolging van een familiebedrijf ligt een altijd een tweeledige taak in het verschiet: het overnemen van het bedrijf als organisatie en cultuur zoals het is, maar ook de rol als leider pakken. Daarnaast moet er gezocht worden naar een strategie en daarbij juiste implementatie die het bedrijf gezond houden. Voor de begeleiding in de opvolging, wordt de expertise van Bert Bult van STIEL ingeschakeld als adviseur en coach. Door zijn jarenlange ervaring als CEO in diverse sectoren kan Bert coachen en begeleiden in de competenties en gedrag van de nieuwe generatie van Toeleverancier. Toewijding en goed persoonlijk contact met de opvolger staan hierin centraal.

De koers van het bedrijf herzien

Maar de fusie met de branchegenoot brengt aan het licht dat er twee werkwijzen en culturen zijn in de productie. Er worden geen duidelijke keuzes gemaakt, wat tot ergernissen leidt op de werkvloer. En er wordt vrijwel niet gewerkt met het nieuw geïmplementeerde systeem, waardoor er overzicht in de productie ontbreekt en levertijden niet worden nagekomen. Dit heeft impact op alle afdelingen van het bedrijf, van leidinggevenden tot HR en de verkoopafdeling. Klachten van klanten beginnen toe te nemen. Leveringen blijven liggen, of komen veel te laat. Dalende cijfers zetten zich dan ook in en klanten gaan op zoek naar andere producenten en leveranciers op de markt. Er is actie noodzakelijk om te voorkomen dat Toeleverancier in de rode cijfers belandt. Vanuit eerst de individuele coachingsrol, stapt STIEL in het managementteam voor een ingrijpende strategieontwikkeling en impactvolle procesverbeteringen voor het bedrijf. Aan boord van het MT gaat STIEL met een frisse blik aan de slag. Hierin is het van essentieel belang om zowel de communicatiestijl van de familie als dat van de werkvloer te begrijpen en te gebruiken.

De STIEL methode

Gedreven door de vastberadenheid van STIEL en de inzet van het hele MT, worden alle aspecten van Toeleverancier onder de loep genomen. Het strategische proces begint met een tweedaagse bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zijn alle disciplines van Toeleverancier vertegenwoordigd. Financiën, productie, marketing en HR worden grondig geanalyseerd en STIEL zorgt voor de helikopterview. Met goede voorbereiding van elke afdeling, kan er tijdens deze bijeenkomst vanuit alle richtingen gekeken worden. Er ontstaat een duidelijk beeld van de huidige situatie én de toekomst. Terwijl het team zich onderdompelt in de harde data, cijfers en analyses die STIEL ze voorhoudt, ontstaat langzaam maar zeker het punt op de horizon. Flip-overs gevuld met ideeën en strategische doelen vormen de schets van de duidelijke strategie voor het bedrijf.

Gemotiveerde mensen maken onderbouwde beslissingen

Tijdens de sessie komt het belang van het verankeren van een cultuurverandering naar een high-performance organisatie aan bod. Dit omvat het vinden van de juiste mensen op de juiste posities, het veranderen van de mindset van de medewerkers en het creëren van een cultuur waarin klantenservice centraal staat. Efficiëntie en groei zijn cruciaal, waarbij het bedrijf zich richt op het verbeteren van de brutomarge door efficiënter te produceren en zich te onderscheiden in de markt door kleine series snel te leveren. Dit onderscheidende vermogen wordt erkend door de medewerkers, maar vereist wel strategische keuzes en implementatie om te realiseren. Want werken aan het verankeren van veranderingen in een organisatie, is een proces van vertrouwen opbouwen en continue inspanning.

Het personeel wordt actief betrokken bij de veranderingen. Bij een familiebedrijf worden soms niet alle posities effectief ingevuld door verschillende redenen. Mede daardoor wordt er ingezet op cultuurverandering en teambuilding. Niet iedereen kan zich vinden in de nieuwe werkwijze, maar het MT staat vastberaden achter de ingezette koers, onderbouwd met de inzichten van STIEL.

Door een nieuw computersysteem leidend te maken in de gehele organisatie en strikte naleving van het gekozen werkproces, krijgt het bedrijf weer grip op de operatie. Door middel van intensieve coaching en strategische sessies harmoniseren de werkprocessen. Dat zorgt direct voor motivatie binnen het team, wat doorwerkt naar de eindgebruiker: de klanten van Toeleverancier. De strategie van STIEL richt zich op hoogwaardige producten, met de nadruk op klanttevredenheid, met behulp van betrouwbare en een hoge kwaliteit.

En hoewel de weg naar herstel van de financiële situatie niet zonder hobbels verloopt, begint het bedrijf langzaam maar zeker op te krabbelen. De focus op kwaliteit, klantgerichtheid en efficiëntie begint zijn vruchten af te werpen en er ontstaat weer vertrouwen in de toekomst van het bedrijf.

Duidelijke strategie en een sterk team

De strategie is inmiddels uitgewerkt en het bedrijf zit midden in het proces van de implementatie. Regelmatige follow-up en monitoring van het plan zorgen ervoor dat de vastgestelde doelen bijbehorende acties worden uitgevoerd. Eventuele problemen worden tijdig bijgestuurd om het succes van het plan te waarborgen. Versterking van de verkoop- en de operationele organisatie, in combinatie met focus op liquiditeit en werkkapitaal zijn hierin belangrijke elementen.

Het bedrijf voert een aantal belangrijke veranderingen door om te groeien en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Ten eerste hebben ze zich gericht op het herstellen van klantenrelaties door middel van persoonlijke gesprekken en een verbeterde klantenservice. Dit heeft geholpen om het vertrouwen van klanten terug te winnen en de omzet te verhogen. Daarnaast hebben ze geïnvesteerd in het verbeteren van de bedrijfscultuur, met als doel een high-performance organisatie te creëren. Dit omvat het betrekken van medewerkers bij besluitvormingsprocessen vanuit de ‘familie visie’, het bieden van opleidingsmogelijkheden en het erkennen en belonen van prestaties. Een andere belangrijke strategie is gericht op het vergroten van de efficiëntie in de productie. Dit wordt bereikt door het digitaliseren van de productie, waardoor het mogelijk is om snel te reageren op veranderende klantbehoeften en tegelijkertijd kosten te besparen.

Hoewel het bedrijf vooruitgang boekt, blijven er financiële uitdagingen bestaan. Daardoor is het ook nodig financieel orde op zaken te stellen, onder meer door belastingschulden te saneren.

Succes komt als je keuzes durft te maken

Het is belangrijk om vasthoudend te zijn in de keuzes die gemaakt worden. STIEL ondersteunt (familie-)bedrijven op een heldere manier, zodat de voortgang en een juiste overname van de onderneming gewaarborgd blijft. STIEL begrijpt de soms hectische dynamiek van een familiebedrijf, waarin belangen en emoties van de familie een rol spelen. De focus ligt dan ook op de cijfers en het bedrijf zelf, maar STIEL verliest nooit de familiebelangen uit het oog. We geloven sterk in een nauwe samenwerking met het management, maar we doen dit op een manier die past bij de organisatie en de fase van ontwikkeling waarin deze zich bevindt.

Naast het ontwikkelen van slimme strategieën, biedt STIEL de juiste begeleiding in de uitvoering van activiteiten waarmee de doelstellingen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Het uiteindelijke doel is dat de opvolger het bedrijf in de toekomst zelfstandig kan leiden. Dat vereist, naast een solide bedrijfsstructuur, ook een gezonde financiële basis. Met de onderbouwde strategie van STIEL als adviseur van het managementteam van Toeleverancier en een vastberadenheid om verandering te omarmen, staat het familiebedrijf nu klaar om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Met een hecht team aan hun zijde, zijn ze klaar om te blijven innoveren en te groeien in de competitieve wereld van de industrie.

STIEL blijft betrokken bij het familiebedrijf, zij het op afstand, om ervoor te zorgen dat de naderende overgang soepel verloopt en het bedrijf blijft groeien en bloeien.

“Met een sterke visie, eenheid binnen het
team en een gezonde dosis doorzettings-
vermogen, is het familiebedrijf weer
op weg naar gezonde cijfers.”

Maak
kennis

Wij gaan graag in gesprek. Heeft u interesse, vragen, opmerkingen of ideeën die u wilt delen?

Stuur ons een bericht en wij nemen contact met u op.