A clear strategy that the entire family and team believe in.

Het personeel wordt actief betrokken bij de veranderingen. Bij een familiebedrijf worden soms niet alle posities effectief ingevuld door verschillende redenen. Mede daardoor wordt er ingezet op cultuurverandering en teambuilding. Niet iedereen kan zich vinden in de nieuwe werkwijze, maar het MT staat vastberaden achter de ingezette koers, onderbouwd met de inzichten van STIEL.

Door een nieuw computersysteem leidend te maken in de gehele organisatie en strikte naleving van het gekozen werkproces, krijgt het bedrijf weer grip op de operatie. Door middel van intensieve coaching en strategische sessies harmoniseren de werkprocessen. Dat zorgt direct voor motivatie binnen het team, wat doorwerkt naar de eindgebruiker: de klanten van Toeleverancier. De strategie van STIEL richt zich op hoogwaardige producten, met de nadruk op klanttevredenheid, met behulp van betrouwbare en een hoge kwaliteit.

En hoewel de weg naar herstel van de financiële situatie niet zonder hobbels verloopt, begint het bedrijf langzaam maar zeker op te krabbelen. De focus op kwaliteit, klantgerichtheid en efficiëntie begint zijn vruchten af te werpen en er ontstaat weer vertrouwen in de toekomst van het bedrijf.

Duidelijke strategie en een sterk team

De strategie is inmiddels uitgewerkt en het bedrijf zit midden in het proces van de implementatie. Regelmatige follow-up en monitoring van het plan zorgen ervoor dat de vastgestelde doelen bijbehorende acties worden uitgevoerd. Eventuele problemen worden tijdig bijgestuurd om het succes van het plan te waarborgen. Versterking van de verkoop- en de operationele organisatie, in combinatie met focus op liquiditeit en werkkapitaal zijn hierin belangrijke elementen.

Het bedrijf voert een aantal belangrijke veranderingen door om te groeien en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Ten eerste hebben ze zich gericht op het herstellen van klantenrelaties door middel van persoonlijke gesprekken en een verbeterde klantenservice. Dit heeft geholpen om het vertrouwen van klanten terug te winnen en de omzet te verhogen. Daarnaast hebben ze geïnvesteerd in het verbeteren van de bedrijfscultuur, met als doel een high-performance organisatie te creëren. Dit omvat het betrekken van medewerkers bij besluitvormingsprocessen vanuit de ‘familie visie’, het bieden van opleidingsmogelijkheden en het erkennen en belonen van prestaties. Een andere belangrijke strategie is gericht op het vergroten van de efficiëntie in de productie. Dit wordt bereikt door het digitaliseren van de productie, waardoor het mogelijk is om snel te reageren op veranderende klantbehoeften en tegelijkertijd kosten te besparen.

Hoewel het bedrijf vooruitgang boekt, blijven er financiële uitdagingen bestaan. Daardoor is het ook nodig financieel orde op zaken te stellen, onder meer door belastingschulden te saneren.

Succes komt als je keuzes durft te maken

Het is belangrijk om vasthoudend te zijn in de keuzes die gemaakt worden. STIEL ondersteunt (familie-)bedrijven op een heldere manier, zodat de voortgang en een juiste overname van de onderneming gewaarborgd blijft. STIEL begrijpt de soms hectische dynamiek van een familiebedrijf, waarin belangen en emoties van de familie een rol spelen. De focus ligt dan ook op de cijfers en het bedrijf zelf, maar STIEL verliest nooit de familiebelangen uit het oog. We geloven sterk in een nauwe samenwerking met het management, maar we doen dit op een manier die past bij de organisatie en de fase van ontwikkeling waarin deze zich bevindt.

Naast het ontwikkelen van slimme strategieën, biedt STIEL de juiste begeleiding in de uitvoering van activiteiten waarmee de doelstellingen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Het uiteindelijke doel is dat de opvolger het bedrijf in de toekomst zelfstandig kan leiden. Dat vereist, naast een solide bedrijfsstructuur, ook een gezonde financiële basis. Met de onderbouwde strategie van STIEL als adviseur van het managementteam van Toeleverancier en een vastberadenheid om verandering te omarmen, staat het familiebedrijf nu klaar om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Met een hecht team aan hun zijde, zijn ze klaar om te blijven innoveren en te groeien in de competitieve wereld van de industrie.

STIEL blijft betrokken bij het familiebedrijf, zij het op afstand, om ervoor te zorgen dat de naderende overgang soepel verloopt en het bedrijf blijft groeien en bloeien.

“With a strong vision, unity within the
team, and a healthy dose of perseverance,
the family business is on its way
back to healthy figures.”

Get in touch

We are happy to talk. Are you interested, questions, comments or ideas you want to share?

Send us a message and we will contact you.