BEDRIJFSUITDAGINGEN OVERWINNEN MET EEN ONDERBOUWDE STIEL STRATEGIE

Wij kijken altijd breder. Het STIEL devies luidt: als je het zelf kan maken, moet je het zelf maken.

Een bedrijf of organisatie runnen betekent risico’s durven nemen en voorbereid zijn op de toekomst. Daarmee bouw je aan toekomstbestendigheid. STIEL helpt ambitieuze bedrijven en organisaties met het ontwikkelen van slimme strategieën. Geïnspireerd door het ‘Strategic Thinking as ‘Seeing’ van Henry Mintzberg onderscheidt STIEL zich door een unieke combinatie van bedrijfsstrategie en haalbaarheidsstudies. Deze aanpak omvat een grondige analyse van factoren zoals beschikbaarheid van grond voor de fabriek, toegang tot grondstoffen, energievoorziening, vergunningsprocedures en de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel. Dit stelt ons in staat om niet alleen solide business cases te ontwikkelen, maar ook om efficiënte productieketens of nieuwe markten te creëren.

We delen graag de vier belangrijke insights van de STIEL aanpak.

1 Het runnen van een organisatie vereist moed

Onze expertise in het vormgeven van strategieën en het uitvoeren van haalbaarheidsstudies is essentieel voor bedrijven die streven naar groei, duurzaamheid en een sterke positie in de markt. Navigeren door nieuwe marktuitdagingen, of het herstructureren van verouderde processen gaan gepaard met het maken van soms lastige beslissingen. Bij STIEL begrijpen we dat het realiseren van doelstellingen meer inhoudt dan alleen het volgen van trends in de industrie of het imiteren van concurrenten. Onze aanpak is maatwerk; we analyseren elk facet van uw bedrijf – van verleden tot toekomstige innovaties, van macro- tot microniveau en vanuit elke denkbare hoek. Met deze strategische blik, ondersteund door onze uitgebreide kennis en expertise, zetten we de koers uit naar het realiseren van de doelstellingen door actiegerichte plannen. Onze inhoudelijke kennis en expertise stellen ons in staat om projecten snel en efficiënt aan te vliegen en uit te voeren.

2 Aantoonbaar geld (terug)verdienen kan op basis van strategie

Tijdens een bezoek aan een fabriek, voornamelijk bestemd voor de verwerking van halffabrikaten, stuit Bert Bult van STIEL op een aanzienlijke kans voor het bedrijf om zelfvoorzienend te worden in de productie. Het bedrijf heeft de potentie om een kritieke stap te zetten naar operationele autonomie. Deze insight, dat niet alleen een vermindering van afhankelijkheid van de wereldmarkt belooft, maar ook direct leidt tot CO₂-reductie en kostenbesparingen, is typerend voor de strategische blik van STIEL. Wij kijken altijd breder. Het STIEL devies luidt dan ook: als je het zelf kan maken, moet je het zelf maken. In een productieketen zien wij meteen of er mogelijkheden zijn tot zelfvoorziening. Vervolgens voeren we er diverse haalbaarheidsstudies voor uit die de levensvatbaarheid aantonen van een dergelijk project. Daarin wordt niet alleen de visie onderbouwd, maar ook de concrete weg naar realisatie. Want elk jaar dat het plan zonder actie blijft liggen, kost geld.

3 De kracht van onze haalbaarheidsstudies

Bij STIEL weten we dat zelfvoorzienend worden een cruciale stap kan zijn voor een organisatie. Onze haalbaarheidsstudies, uitgevoerd door een multidisciplinair team, richten zich op uiteenlopende, essentiële aspecten. We doen dit voor allerlei branches, maar deze aspecten dienen in elke haalbaarheidsstudie aanwezig te zijn. Allereerst analyseren we de geschiktheid van de locatie voor het opzetten van ons plan, inclusief de beschikbaarheid van grond met toegang tot benodigde grondstoffen. Vervolgens nemen we de energievoorziening onder de loep, een essentieel element voor de bedrijfsvoering in bepaalde sectoren. Bijvoorbeeld voor het bouwen van een complete fabriek. Lees daarover meer in onze case over Purified Metal Company. Daarnaast onderzoeken we altijd de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel voor de uitvoering van een project. Dat kan soms uitdagend zijn als het bijvoorbeeld gaat om werktuigbouwkundigen of elektrotechnici voor een technisch project.

Of het nu gaat om het ontwikkelen van nieuwe markten, het navigeren door financiële uitdagingen, of het herstructureren voor groei, ons team biedt gedegen analyses en ontwikkelt solide business cases. Wij stellen kritische vragen en vertalen onze inzichten naar acties, waarmee we organisaties naar het punt op de horizon manoeuvreren, zelfs in de meest uitdagende omstandigheden.

4 Doorzetten kan op basis van weloverwogen keuzes

STIEL helpt zowel kleine ondernemingen als bedrijven die met substantiële volumes werken. We ondersteunen ze bij het navigeren door de complexiteit en de risico’s die gepaard gaan met grote bedrijfsbeslissingen. Het blijven maken van risicoanalyses belemmert sommige bedrijven in groei. Het vergt daarom aanzienlijke ondernemerskracht en -vaardigheden om de juiste stappen te zetten richting het doel. STIEL staat naast ondernemers, adviseert en is toezichthouder tijdens complexe besluitvormingsprocessen. Ook wanneer betekent dat de keuze moet zijn om de markt te verlaten. Met een toegewijd team dat expertise combineert met een persoonlijke benadering, zorgt STIEL dat een organisatie klaar is voor de toekomst.

Wij zijn bedreven in het onderbouwen van
strategische beslissingen vanuit een brede blik,
waarbij we het gezamenlijke doel uitvoeren in
haalbare stappen.”

Een krachtige bondgenoot

Elke organisatie die voor een strategisch dilemma staat, vindt in STIEL een krachtige bondgenoot. Wij staan voor creativiteit en vasthoudendheid. Onze passie voor ondernemen en commitment aan persoonlijk contact staan garant voor een samenwerking die verder gaat dan consultancy: STIEL is de partner in het ontwikkelen van nieuwe markten en het laten groeien van rendement, ook wanneer een bedrijf al jaren verlies draait. Of een organisatie nu staat voor groei, transformatie of een moeilijke overgang, STIEL herkent kansen en biedt de expertise, begeleiding en ondersteuning die nodig zijn. Is jouw organisatie toe aan een bezuiniging of herstructurering? Laten we een analyse maken.

Terug naar overzicht

Maak
kennis

Wij gaan graag in gesprek. Heeft u interesse, vragen, opmerkingen of ideeën die u wilt delen?

Stuur ons een bericht en wij nemen contact met u op.