Strakke koers door strategische blik

Met de STIEL-aanpak is een strategie bepaald met de beschikbare middelen, systemen en mensen.

De fusie van twee productiebedrijven met circa 2.000 klanten, veroorzaakt onrust op diverse fronten, van productie tot verkoop en HR. Er is aanzienlijk personeelsverloop en ontevredenheid onder medewerkers. Hoewel het nieuw ontstane fusiebedrijf (hierna: ‘A-merk’) nog winstgevend is, nemen klachten van klanten toe. Klachten over te lange levertijden, kwaliteit van het geleverde product en serviceverlening. Bovendien is de concurrentie groot. Met dreigende cijferdalingen, is actie noodzakelijk om te voorkomen dat A-Merk verder marktaandeel verliest. Bert Bult van STIEL stapt in voor een ingrijpende strategieontwikkeling, impactvolle procesverbeteringen en een vernieuwde merkidentiteit. Deze elementen dragen bij aan indrukwekkende resultaten. Het begint allemaal met gesprekken met klanten en teamleden.

Strategie op basis van doortastende analyse

De fusie van de twee bedrijven verloopt stroef, wat effect heeft op zowel de verkoop als de productie. Klanten richten zich op alternatieve producten van concurrenten, waardoor A-Merk steeds verder naar de achtergrond verdwijnt in de winkel. STIEL gaat aan de slag met het ontdekken van de meest waardevolle informatie: dat ligt in direct contact met de afnemers. We bezoeken vele verkooppunten verspreid over heel Nederland.

De STIEL aanpak start altijd met het leren kennen van de business en de mensen. Inzicht in de bedrijfscultuur vormt de kern van effectieve veranderingen. We voeren uitgebreid onderzoek uit en luisteren naar de ervaringen van afnemers. Hoewel de oplossing niet direct voorhanden is, ontwikkelen we een strategie met een uitvoerbaar plan voor de juiste begeleiding bij alle stappen die nodig zijn.

Na grondig doorlopen van alle afdelingen, waaronder commercie, financiën, productie, HR en service, geeft STIEL de opdracht aan het management team van A-Merk om de gebeurtenissen van de afgelopen zeven jaar in kaart te brengen, in nauwe samenwerking met di verse afdelingen binnen het bedrijf. Zo verstrekt het hele bedrijf inzicht in verkoopcijfers, klanten en klanttevredenheid.

Aan boord met inzichten

De volgende belangrijke stap is de tweedaagse intensieve strategiesessie. Het is de gouden formule om de diepere lagen van A-Merk te ontdekken. Op de eerste dag wordt de huidige stand van zaken bij de verkooppunten gepresenteerd, de merkpositie en andere relevante aspecten, zoals alle financiële cijfers, productieresultaten en doorlooptijden van de afwikkeling van klachten. Het wordt duidelijk dat de klanttevredenheid vooral laag is vanwege de levertijden, de achterblijvende serviceverlening en de kwaliteit van het geleverde product en het personeelsverloop hoog vanwege het gebrek aan teamgevoel en sturing.

Op de tweede dag presenteert STIEL een visuele weergave van alle observaties van de eerste strategiedag, om dit met het team te toetsen. Blijkt dit overeen te komen met wat zij zien? Vervolgens stelt het team zich de vraag: wat willen we eigenlijk zijn en hoe willen we in de markt staan? Tijdens deze tweedaagse strategische sessies ontstaat tevens een waardevolle positieve teamdynamiek.

Met de uitkomsten worden de strategie en de vervolgstappen bepaald. De belangrijkste peilers van de strategie zijn een betrouwbare levering, hoge kwaliteit van het product en een zeer goede serviceverlening. De eerste stap is daarom het optimaliseren van de productie voor betrouwbare levering binnen vijf dagen. Een andere cruciale stap is het ontwikkelen van een aantrekkelijke presentatie van de collectie bij de klanten in de winkel. Ondanks de hoge kwaliteit van de bestaande collecties, zijn ze niet prominent aanwezig in de verkooppunten. De uitdaging ligt in het weer in de schijnwerpers zetten van A-Merk en het aantrekkelijk presenteren van de collecties.

Heropleving van het marktaandeel – shop-in-shop

Het besluit om de merkpositionering te herzien komt voort uit de dringende behoefte om innovatief te zijn en de concurrentie voor te blijven. Na nieuwe grondige teamsessies ontstaat het baanbrekende concept van een shop-in-shop, waarbij een gespecialiseerd bedrijf wordt ingeschakeld om deze aantrekkelijk vorm te geven.

De shop-in-shop constructie vergroot de zichtbaarheid en stimuleert winkeliers om ruimte in te richten voor A-Merk. Een concept waarin winkels vrijwel niets hoeven te betalen, behalve een jaarlijkse vergoeding in termijnen, verlaagt de drempel om mee te doen. Het resulteert in 200 shop-in-shops in de eerste week! A-Merk komt weer prominent in de winkels te liggen, terwijl andere merken naar de achtergrond verdwijnen.

Verder wordt A-Merk door creatief inzicht succesvol verbonden met een ander A-Merk, om een exclusieve collectie te ontwikkelen. Deze luxe collectie, continu gepromoot door het andere A-Merk, leidt tot aanzienlijke groei in de afname. De strategie blijkt zeer succesvol en draagt bij aan effectieve branding en een groter marktaandeel.

Gecombineerde inspanningen

De impact van alle inspanningen werkt positief door op het teamgevoel. Voor STIEL is het niet alleen essentieel om een prachtig bedrijf met hoogwaardige producten neer te zetten, maar vooral om als team gezamenlijke resultaten te behalen. We hebben de capaciteit om het team te motiveren en te leiden naar een gemeenschappelijk doel. Het is intrigerend om te zien hoe medewerkers weer enthousiast worden en beseffen dat ze iets geweldigs gaan bereiken. Ze krijgen opnieuw interesse in hun werk en raken geïnspireerd door de vooruitzichten van positieve verandering.

Bij de salesafdeling van A-Merk vindt een significante mentaliteitsverandering plaats. Vertegenwoordigers krijgen nieuwe targets toegewezen die eerder niet bestonden. Dit sluit aan bij de nieuwe koers, waarbij ze gevraagd worden om een bepaald aantal klanten per dag te bezoeken, een groot aantal shop-in-shop te plaatsen en gedetailleerde verslagen van deze bezoeken te leveren. Hierdoor behoudt A-Merk inzicht in de actuele situatie van de afnemers, de verkoopprestaties én of ze succesvol kunnen voldoen aan de leveringstermijnen.

Naast de procesveranderingen wordt veel aandacht aan het personeel besteed en wordt de samenwerking met het bestaande personeel geëvalueerd, met inbegrip van de vervanging van teamleden. Het geheel van deze veranderingen en de vastberadenheid van STIEL leiden tot succesvolle implementatie en positieve transformatie in de bedrijfscultuur van A-Merk.

Een stijgende lijn binnen één jaar

De levering van het product van A-Merk verbetert aanzienlijk door een efficiënt productiebeheer en rigoureuze kwaliteitscontroles door experts. Monteurs leveren een goed georganiseerde service met behulp van geavanceerde systemen, zoals tracking informatie en geautomatiseerde planning. Het leidt tot een effectieve en betrouwbare service van A-Merk. Nieuw vormgegeven labels worden toegevoegd aan producten, met speciale aandacht voor de doelgroep, wat de zichtbaarheid en aantrekkingskracht vergroot.

Binnen slechts één jaar is een indrukwekkende stijging van de productiviteit zichtbaar, hand in hand met de toenemende kwaliteit. Met de STIEL-aanpak is een strategie bepaald met de beschikbare middelen, systemen en mensen. De slimme tactiek resulteert in een groei van 10% in het eerste jaar, gevolgd door 20% in het tweede jaar. In samenwerking met STIEL heeft A-Merk bijna verdubbeld in omzet, een hoge winstgevendheid bereikt en heeft het de marktleiderspositie op de markt heroverd.

Adviseursrol biedt afstand en rust

Hoewel de uitkomst zichtbaar is, realiseren mensen zich soms later hoe cruciaal de verandering is geweest. A-Merk heeft opnieuw zijn plek veroverd, met behoud van de merkidentiteit, mede door het toevoegen van het slimme shop-in-shop concept. De kracht van STIEL ligt in het vermogen om met de juiste begeleiding daadwerkelijk doelstellingen te realiseren en een positieve verandering teweeg te brengen. Dat is simpelweg keihard werken om de strategie te implementeren. Want een strategie is niet af door het te ontwikkelen.

STIEL benadrukt de waarde van een grondige bedrijfsanalyse en begrip van mensen en processen voordat veranderingen worden doorgevoerd. In de rol van adviseur, met afstand en rust, bieden we een aantrekkelijke optie voor organisaties, waarbij de dagelijkse druk op resultaten en prestaties aanwezig is. Als ervaren adviseur en toezichthouder onderscheidt STIEL zich met een bewezen staat van dienst in strategieontwikkeling en -implementatie. Bij alle taken is creativiteit en vasthoudendheid nodig, zodat op alle betrokken afdelingen positieve resultaten rollen.

STIEL heeft gezorgd voor structuur en een nieuwe richting. Het heeft het team geïnspireerd om met enthousiasme en vastberadenheid aan boord te
gaan van de veranderingen die nodig waren om succes te behalen.”

Maak
kennis

Wij gaan graag in gesprek. Heeft u interesse, vragen, opmerkingen of ideeën die u wilt delen?

Stuur ons een bericht en wij nemen contact met u op.